DEBESIS NAV ROBEŽA

Mēs nevaram paredzēt Tavu nākotni,

bet varam to pasargāt

ar individuāli izstrādātiem risinājumiem

visos apdrošināšanas veidos

APDROŠINĀŠANA = COLEMONT

Mēs salīdzinām

visus apdrošinātājus

Mēs Tavā vietā izanalizējam visu apdrošināšanas kompāniju piedāvājumus, lai atrastu tieši Tev piemērotāko risinājumu.


Tu vari izvēlēties no dažiem labākajiem piedāvājumiem, ko sagatavojam konspektīvā veidā un Tev saprotamā valodā. Mēs izlasām visu, kas rakstīts maziem burtiņiem un izskaidrojam to Tev.


Ja nepieciešams, vienojamies ar apdrošinātāju par izmaiņām standarta polisē - koriģējam to atbilstoši Tavām vajadzībām.

Tu nemaksā

par mūsu pakalpojumiem

Apdrošinoties pie mums, pakalpojums netiek sadārdzināts, jo starpniecības komisija jau ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā.


Bieži vien tiek maldīgi uzskatīts, ka pērkot polisi tieši no apdrošinātāja, cena būs zemāka. Tā nav, jo ar arī apdrošinātājs maksā saviem izplatīšanas kanāliem.


Ja polišu cenas ir atšķirīgas, tad tas ir piedāvātā seguma, nevis pakalpojuma sniedzēja dēļ.

Mēs aizstāvam

Tavas intereses

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, mēs vienmēr esam Tavā pusē! Brokeris ir vienīgais izplatītājs, kurš strādā klienta, nevis apdrošinātāja, interesēs. Kāpēc tā? To paredz likumdošana.


Mēs vienmēr Tavā vietā veicam pārrunas ar apdrošinātāju par atlīdzības izmaksas procesu un apmēru, kā arī veicam rekomendācijas tālākām darbībām, sarežģītākos gadījumos piesaistot ekspertus.

Mēs rūpējamies par

apdrošināšanas nepārtrauktību

Mēs sekojam līdzi Tavas polises beigu un dalīto maksājumu termiņiem, kā arī veicam nepieciešamās izmaiņas polisē līguma darbības laikā, lai saglabātu maksimālu aizsardzību.

20+ gadi

Vairāk kā 20 gadu pieredze

apdrošināšanā

36 900 000 EUR

Lielākā regulētā apdrošināšanas atlīdzība par vienu gadījumu

664 219 EUR

Pašu kapitāls -

finansiālās stabilitātes garants

Apmierināti klienti -

kvalitātes garants

KAS IR APDROŠINĀŠANA?

Jau no pašiem cilvēces pirmsākumiem mēs esam iemācījušies saskatīt apkārtējos riskus un reaģēt uz tiem, lai nodrošinātu izdzīvošanu. Senos laikos lielākie riski bija plēsēji, citu cilšu uzbrukumi, sals, karstums, indīga pārtika un dažādi citi saimnieciski riski.


Civilizācijai attīstoties, ir attīstījušies arī riski - tā ir mūsu ikdienas sastāvdaļa, no kuras mēs nevaram izvairīties. Mūsdienās cilvēki lielāko daļu risku ir apzinājušies un iemācījušies sadzīvot ar tiem.


Ar lielu daļu risku, kas būtiski neietekmē mūsu dzīves kvalitāti, mēs nedarām neko, savukārt daļu risku esam iemācījušies samazināt un to darām tik ikdienišķi, ka pat neaizdomājamies par to. Kā piemēram, izejot no mājas, aizslēdzam durvis, šķērsojam ielu atļautā vietā, pārliecinoties vai netuvojas transportlīdzeklis, vakcinējamies pret bīstamām slimībām.


Tomēr ir lietas, ko mēs nedarām paši, bet deleģējam tās profesionāļiem. Piemēram, naudu glabājam bankā, automašīnu remontējam servisā, elektroinstalāciju un tās remontu uzticam elektriķiem, utt. Šādā veidā lielu daļu risku mēs noveļam no saviem pleciem.


Mūsdienās visas mums svarīgās lietas mēs varam apdrošināt. Apdrošināšanas pirmsākumi meklējami tālā civilizācijas vēsturē. Sākumā tā bija kopīgu uzkrājumu veidošana pārtikas neražas gadiem vai kara gadījumam. Vēlāk, attīstoties ražošanai, apdrošināšana kļuva par ražošanas procesa neatņemamu sastāvdaļu.

Ražotāji baidījās no zaudējumiem, ko var izraisīt dabas stihijas, zādzības vai citi neparedzēti gadījumi. Tā radās ideja solidarizēties, lai nelaimes gadījumā atgūtu materiālos zaudējumus, jo katram atsevišķi veidot naudas vai materiālu rezerves bija dārgi.


Ieinteresēto personu skaits bija krietni lielāks nekā cietušo apmērs no dažādu nelaimes gadījumu sekām, tādēļ maksājums, kas katram bija jāiegulda nebija pārāk liels.

Tā radās apdrošināšana, kuras būtība ir zaudējumu atlīdzināšana no fonda, kuru veidojušas ieinteresētās personas ar iemaksu palīdzību.


/Apdrošināšana: pamatprincipi un prakse/

KAS NOSAKA POLISES CENU?

Vienmēr jāatceras, ka, tiecoties pēc zemākās cenas, visticamāk, iegādāsies ļoti dārgu A4 papīru… Tas dos ilūziju, ka esi veiksmīgi apdrošinājies, bet, notiekot nelaimes gadījumam, sarūgtinājumu pastiprinās fakts, ka atlīdzība netiks izmaksāta līguma nosacījumu dēļ.


Svarīgi pārliecināties, vai viss vajadzīgais ir iekļauts polisē, kā arī, kādas tiesības un pienākumus tā uzliek Tev. Apdrošināšanas līgums ir saistošs ne tikai apdrošinātājam, bet arī apdrošinājuma ņēmējam. Piemēram, ir jāievēro drošības un ugunsdrošības prasības, ceļu satiksmes noteikumi un citi nosacījumi.


Jāsaprot arī tas, kāda ir Tava līdzdalība riska segšanā jeb pašrisks - tā ir Tava finansiālā līdzdalība, iestājoties apdrošināšanas gadījumam. Pašrisks ir instruments, ar ko pats vari regulēt polises cenu - jo lielāks pašrisks, jo zemāka apdrošināšanas polises cena.

SIA Colemont FKB Latvia

Tālr.: +371 27000390

e-pasts: polise@colemont.lv

Reģ nr.: 40003484130

Āraišu iela 34, Rīga, LV-1039

Banka: AS Swedbank

Bankas kods: HABALV22

Darījumu konts: LV90HABA0001408055066

Saimnieciskais konts: LV92HABA0551005786836