Transportlīdzekļu apdrošināšana

Brīvprātīgā automašīnu apdrošināšana (KASKO) segs transportlīdzekļa zaudējumu vai tai nodarītus bojājumus, kas radušies autoavārijas, dabas stihiju (vētra, plūdi, krusa, zibens), zādzības, vandālisma, ugunsgrēka u.c. negadījuma rezultātā.

Obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA) segs nodarītos zaudējumus gadījumā, kad tie nodarīti trešajai personai vai tās īpašumam, ko izraisījis apdrošinātais transportlīdzeklis.

Automašīnu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Eiropas valstīs ir obligāta - katram transportlīdzekļa īpašniekam ir pienākums iegādāties civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, kas nodrošina valstī noteikto apdrošināšanas segumu.
Obligāti noteiktais apdrošināšanas segums ir standartizēts, tāpēc, lai pilnībā aizsargātos no iespējamajiem riskiem,  tiek rekomendēts iegādāties brīvprātīgo automašīnu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas segtu apdrošinātā atbildību, kas pārsniedz obligātos atlīdzības limitus un segumu, piemēram, nemateriālo zaudējumu gadījumā u.tml.

Spectehnikas apdrošināšana pasargās no zaudējumiem, kas radīti izmantojot stacionāro vai mobilo tehniku vai iekārtas, kas tiek izmantotas celtniecībā, lauksaimniecībā, mežu izstrādē, apkalpojošā sfērā u.tml., kā arī aprīkojumus vai mehānismus, kas tiem ir vai var tikt uzmontēti, kā arī segs zaudējumus, kas radušies dabas stihiju, uguns un trešo personu iedarbības rezultātā.

< atpakaļ