Personu apdrošināšana

Veselības apdrošināšana nodrošina ar apdrošinātā veselības aprūpi saistīto izdevumu atlīdzināšanu atbilstoši noslēgtā apdrošināšanas riska seguma apjomā. Veselības apdrošināšanas segumā ir iespēja iekļaut pacienta iemaksas, ambulatoro un/vai stacionāro aprūpi, ambulatoro un/vai stacionārās rehabilitācijas pakalpojumus, medikamentu iegādi, zobārstniecības pakalpojumus (t.sk. zobu higiēna), optikas pakalpojumu iegādi, vakcinācijas, grūtniecības aprūpi u.c. pakalpojumus pēc klienta vēlmēm.

Šāds produkts juridiskām personām kalpo kā lielisks bonuss darbiniekiem, kā arī iespēja izmantot nodokļu atvieglojumus.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana nodrošinās izmaksu segšanu apdrošinātā veselības stāvokļa pasliktināšanas gadījumā, piemēram, pēkšņs un neparedzēts ķermeņa funkciju bojājums, traumas un nāve. Pēc klienta vēlmēm apdrošināšanas segumā var iekļaut medicīnisko pakalpojumu, palīglīdzekļu iegādes, slimnīcas dienas vai dienas naudas izmaksas. Šāds produkts juridiskām personām kalpo kā lielisks bonuss darbiniekiem, savukārt privātpersonām kā līdzeklis ātrākai veselības atjaunošanai.

Ceļojumu apdrošināšana nodrošinās neparedzētu izmaksu segšanu, kas radušies ceļojuma laikā, kā piemēram, nepieciešamo medicīnas izdevumu segšana, nelaimes gadījumu rezultātā iegūtās traumas un izdevumus to ārstēšanai, ceļojuma apdrošināšana gadījumiem, kad ceļojums tiek atcelts vai pārcelts, bagāžas apdrošināšanas pret zādzībām, saņemšanas kavēšanām un bojājumiem, kā arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšana u.c. Apdrošināšanas riska segumu klients var noteikt pats pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā ceļojuma mērķi un apstākļus.

< atpakaļ