Kravu apdrošināšana

Kravu apdrošināšana nodrošinās izmaksu segšanu par zaudējumiem, kas radīti preču pārvadāšanas laikā ar ceļa, dzelzceļa, jūras, cauruļvadu vai gaisa transportiem. Pēc klienta vēlmēm ir iespēja apdrošināšanas polišu segumā iekļaut tikai nosauktos riskus, kā piemēram, uguns, dabas stihijas, ūdens, zādzība/laupīšana, trešo personu ļaunprātīga rīcība u.c., vai arī noformēt visu risku apdrošināšanas polisi, kurā tiek iekļauti arī visi pēkšņie un neparedzētie gadījumi ciktāl tie nav pretrunā ar konkrētajiem apdrošināšanas polišu noteikumiem.

Ja nepieciešams kravu apdrošināšanas segumā var iekļaut arī kravu uzglabāšanu.

Pārvadātāja atbildība nodrošinās šādu ar preču pārvadāšanu saistīto izmaksu segšanu:

  • Pārvadātāja atbildību atbilstoši konvencijai "Par līgumu par Starptautiskajiem kravu pārvadājumiem pa sauszemes ceļiem" (CMR Konvencija);
  • Kravas glābšanu, pārvadāšanu, papildus uzglabāšanas izmaksas;
  • Finanšu zaudējumu bojātas kravas gadījumā;
  • Juridiskas un citas izmaksas, kas radušās, lai aizstāvētos pret prasītājiem;
  • Zaudējumu regulēšanas izmaksas.

Pārvadātāju atbildība tiek piemērota gadījumos, kad pārvadājums tiek veikts vismaz divu valstu robežās.

< atpakaļ