Dzīvības un pensiju apdrošināšana

Dzīvības apdrošināšana nodrošinās aizsardzību praktiski jebkurā ar klienta veselību saistītā gadījumā, t.sk., nelaimes gadījuma, slimības vai citu veselības traucējumu rezultātā, iestājoties nāves gadījumam.

Dzīvības apdrošināšanai ir divi veidi:

  • Dzīvības riska apdrošināšana – garantē fiksētas summas maksājumu apdrošinātās personas nāves gadījumā, ja gadījums noticis polises darbības periodā.
  • Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu – kalpo kā instruments līdzekļu uzkrāšanai. Apdrošināšanas atlīdzība jeb uzkrātie naudas līdzekļi tiks izmaksāti apdrošināšanas perioda beigās vai apdrošinātās personas nāves gadījumā. Uzkrājumam var piesaistīt garantēto vai mainīgo procentu likmi (investīcijas fondos).

Dzīvības apdrošināšana ir lielisks rīks darbinieku motivēšanai un drošības nodrošināšanai. Privātpersonām šāds produkts nodrošinās ģimenes aizsardzību, kā arī uzkrājumu dažādiem dzīves gadījumiem, piem., papildus pensija, bērnu studiju fonds u.c.

Noformējot dzīvības apdrošināšanas polisi pastāv iespēja izmantot nodokļu atvieglojumus.

Pensiju apdrošināšanas mērķis ir uzkrāt papildus finanšu līdzekļus līdz apdrošinātās personas pensijas vecumam. Apdrošināšanas atlīdzības jeb uzkrātā kapitāla izmaksa pēc apdrošināšanas termiņa beigām tiek izmaksāta vienā vai dalītos maksājumos (fiksētā termiņā vai apmērā). Uzkrājumam var piesaistīt garantēto vai mainīgo procentu likmi (investīcijas fondos).

Noformējot pensijas apdrošināšanas polisi pastāv iespēja izmantot nodokļu atvieglojumus.

< atpakaļ