Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Nodrošinās apdrošināšanas atlīdzības izmaksu par zaudējumiem, kurus apdrošinātā persona ir nodarījusi trešajai personai.

Vispārējā un produkta atbildība

Nodrošinās izmaksu segšanu gadījumos, kad juridiskā persona savas saimnieciskā darbības procesā, saražoto produktu vai sniegto pakalpojumu izmantošanas rezultātā un/vai ar atbildībā esošo īpašumu ir nodarījusi zaudējumus trešajai personai vai apkārtējai videi.

Profesionālā atbildība

Nodrošinās izmaksu segšanu gadījumos, kad apdrošinātā persona savas kļūdas, neuzmanības, profesionālo pienākumu nepildīšanas, nepatiesas informācijas atspoguļošanas un citas „profesionālās nolaidības” rezultātā (izņemot negodīgu, krāpniecisku, krimināli sodāmu vai citu ļaunprātīgu rīcību) ir radījusi zaudējumus trešajai personai.

Profesionālās atbildības apdrošināšanu īpaši noderīga ir auditoriem, ārstiem, notāriem, būvinženieriem (arhitektiem un autoruzraugiem, būvuzraugiem, būvniecības projektu vadītājiem), apdrošināšanas brokeriem u.c.

Darba devēja atbildība

Nodrošinās izmaksu segšanu gadījumos, kad darba devējs/juridiska persona ir radījis materiālus un/vai nemateriāliem zaudējumus saviem darbiniekiem.

Personiskā atbildība

Nodrošinās izmaksu segšanu par privātpersonas (arī ģimenes loceklis vai mājdzīvnieks) radītajiem zaudējumiem, kurus bez ļauna nolūka ir radījis trešās personas miesai un/vai īpašumam.

 

< atpakaļ