Būvniecības risku apdrošināšana

Ar šo polisi ir iespējams apdrošināt būvniecības darbus un materiālus, kā arī papildus pēc klienta vēlmēm: esošo īpašumu, būvlaukuma aprīkojumu, būvniecības spectehniku, būvgružu novākšanas izmaksas.

Segs zaudējumus vai bojājumus, kas radušies veicot ar būvniecību saistītus darbus, iekārtu uzstādīšanu vai uzstādīto iekārtu testēšanu. Visu risku apdrošināšanas polise nozīmē, ka tajā ir iekļauta arī visi pēkšņie un neparedzētie gadījumi/riski ciktāl tie nav pretrunā ar konkrētajiem apdrošināšanas polišu noteikumiem.

Būvniecības un iekārtu uzstādīšanas visu risku apdrošināšanas var ietvert būvniecības/uzstādīšanas iekārtas, būvniecības/uzstādīšanas mašīnas, esošās būves/konstrukcijas u.c. īpašumu, materiālus, kas tiek glabāti ārpus būvlaukuma, zaudējumus vai bojājumus, kuri radušies celtniecības darbu rezultātā, bet atklāti ekspluatācijas laikā, papildus izdevumus drupu novākšanai pēc apdrošināšanas gadījumam, apdrošinātā civiltiesisko atbildību izmaksāt kompensāciju par trešajai personai nodarītiem miesas bojājumiem vai slimību vai arī par trešajai personai piederošam īpašumam nodarītiem zaudējumiem/bojājumiem.

Negūtās peļņas apdrošināšana nodrošinās apdrošināšanas atlīdzības izmaksu negūtās bruto peļņas apmērā, kas apdrošinātajai personai ir radušiem novēlotas celtniecības un/vai konstrukciju uzstādīšanas dēļ (risks i var tikts iekļauts būvniecības visu risku vai iekārtu uzstādīšanas visu risku polisē), kuru rezultātā ir ietekmēts apdrošinātās personas darbības apgrozījums un/vai palielinājušās ar saimnieciskās darbības veikšanu saistītās izmaksas.

Būvniecības garantiju apdrošināšana apdrošina saistības, kas izriet no būvniecības līguma vai būvniecības konkursa dokumentiem. Pastāv šādi garantiju veidi: konkursa dalības garantija; avansa garantija; darbu izpildes garantija; garantijas laika garantija.

< atpakaļ