Colemont FKB Latvia


Komanda

Šobrīd Colemont FKB Latvia komandā darbojas 12 apdrošināšanas brokeri, no kuriem lielākā daļa savu pieredzi ir uzkrājuši, vairāk nekā sešus gadus strādājot Latvijas apdrošināšanas tirgū. Colemont FKB pieredzē balstītas pamatvērtības ir – sniegt ātrus un kvalitatīvus apdrošināšanas brokeru pakalpojumus uz izdevīgiem nosacījumiem, nodrošinot klientiem komfortablus, drošus un jebkurā laikā pieejamus darījumus, kā arī bezmaksas konsultācijas.