Colemont FKB Latvia


Privātpersonu veselības apdrošināšana

Colemont FKB Latvia sadarbībā ar Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāli piedāvā
Veselības apdrošināšanu privātpersonām


1. Jau šobrīd valsts veselības aprūpē nepietiek līdzekļu pacientu ārstēšanai – ar vien palielinās medicīnisko pakalpojumu klāsts kurus pacientam jāapmaksā pilnībā.
2. Nākotnē valsts medicīniskai aprūpei nav risinājuma.
3. Privātā veselības apdrošināšana nodrošina veselības aizsardzību nākotnē.
4. Polisi var iegādāties jebkurš Latvijas iedzīvotājs vecumā no 18 līdz 65 gadiem.
5. Polise atlīdzina izmaksas par pacienta iemaksām un maksas medicīnas pakalpojumiem.
6. Apdrošināšanas līgums tiek slēgts uz 3 gadiem ar pagarināšanu uz katru nākamo gadu un tas sastāv no 4 līmeņiem:
6.1.   1. līmenis (gads) - atlīdzina pacienta iemaksas, kā arī atsevišķus maksas ambulatoros un ar 4.polises mēnesi stacionāros pakalpojumus;
6.2.   2. līmenis (gads) – atlīdzina pacienta iemaksas un maksas medicīnas pakalpojumus pēc traumām un saslimšanas;
6.3.   3. līmenis (gads) – atlīdzina pacienta iemaksas, maksas medicīnas pakalpojumus;
6.4.   4. līmenis (gads) – atlīdzina pakalpojumus pēc individuāli noteiktiem polises nosacījumiem tai skaitā kritiskās slimības, ko neatlīdzina šī brīža veselības apdrošināšanas programmas.
6.5.   papildus nelaimes gadījumu apdrošināšana fiziski aktīvajām personām.
Deatalizētāk pakalpojuma aprakstu skatīt šeit.
7. Apdrošināšanas līguma mērķis ir aizsargāt klientu no lieliem medicīnisko pakalpojumu izdevumiem saslimšanas gadījumā.
8. Polise neatlīdzina medicīniskos pakalpojumus par esošām un hroniskām slimībām.
9. Ilgtermiņa līgums ļauj samazināt gada polises cenu kuru nosaka individuāli un tā sākas no 95 EUR.
10. Polises cenu ietekmē vecums un veselības stāvoklis ko noteiks pēc anketas aizpildīšanas.
11. Par noslēgto polisi var saņemt nodokļu atvieglojumu 25% apmērā.
12. Polisei ir papildus aizsardzība no apdrošināto aizsardzības fonda.

Izpalīdzīgs un profesionāls kolektīvs jūsu rīcībā!

Aizpildiet anketu un nosūtiet to pa faksu 67 201 737 vai
zvaniet 67 240 066 vai
rakstiet info@colemontfkb.lv un mēs sniegsim jums precīzu un detalizētu piedāvājumu.