Colemont FKB Latvia


Apdrošinātāju reitings

Šo apdrošinātāju reitingu ir izveidojuši Colemont FKB Latvia apdrošināšanas brokeri, kuri ikdienā strādā ar apdrošināšanas sabiedrībām. Reitinga anketu ir izveidojusi Latvijas Apdrošināšanas Brokeru Asociācija, kura arī regulāri veic Latvijas apdrošinātāju vērtēšanu.
Apdrošināšanas reitinga vērtēšanas kritēriji:

  • darbības ātrums;
  • piedāvājumu kvalitāte;
  • apdrošinātāja piedāvātā cena;
  • publiskais tēls;
  • apdrošinātāja atpazīstamība;
  • attieksme pret brokeriem;
  • attieksmes vienlīdzība pret saviem un brokera klientiem;
  • atlīdzību izmaksāšanas ātrums;
  • attieksme pret brokera piesaistītajiem klientiem.

Reitinga izveidošanas datums: 2011.gada aprīlis.

 

Nedzīvības (riska) apdrošinātāju reitingi


Dzīvības apdrošinātāju reitingi

Detalizēti apdrošinātāju individuālie reitingi

Balta

BAN

BTA

Baltikums

Balva

Ergo Latvija

Gjensidige

If Latvija

Seesam Latvia

LKB Life

Ergo Latvija dzīvība

SEB dzīvība

Mandatum Life

MetLife Amplico

Compensa Life